En övning som lämpar sig på kvällen eller tidig morgon, lämplig tid - 15 minuter. En återblick på dagen inför Guds ansikte, där vi i bönens förtroliga samtal med Gud sorterar dagens erfarenheter: Hur har Jesus kommit mig till mötes idag? Vilka rfarenheter har gett god...

läs mer